Elektronikai témájú innovatív tananyag fejlesztése a köznevelés számára

Projekt háttere:

Az elektronika és a programozás alapjai számos területen megjelennek, folyamatosan növekszik az ilyen szakemberekre való igény. Ezt próbálja kiszolgálni a felsőoktatás, illetve egyre inkább megjelenik a téma a középiskolákban, általában különböző szakkörök, fakultációk keretein belül.
A műszaki területek iránt érdeklődő középiskolás diákok gyakran építenének elektronikai eszközöket, illetve igyekeznek elsajátítani az elektronika alapjait. Sajnos a téma összetettsége miatt lépésről-lépésre útmutató hiányában a tanulási folyamat általában nagyon hamar zsákutcákba vezet.
Ugyan léteznek a programozás oktatására is alkalmas fejlesztőeszközök, ezek bonyolult hardverekre építenek, ezért nem érthető meg segítségükkel a hardver működése, illetve a hardver és a szoftver kapcsolódásának mikéntje.


Résztvevők száma és típusa:

Az 5-tagú partnerség koordinátora egy magyarországi profi elektronikai fejlesztő cég, fő feladata többnyelvű tananyag előállítása, a projekt eredményeinek terjesztése. A partnerség további tagjai 3 gimnázium, és egy gimnázium alapítványa. (2 szlovákiai, 1 romániai, 1 magyar intézmény).


Célkitűzések, a tevékenységek leírása:

A stratégiai partnerség által végzett igényfelmérés is igazolta azt a következtetést, hogy a köznevelésben szükség van egy olyan átfogó tananyagra, mely a diákok által megérthető módon a matematikai alapoktól, az elektronikai eszközök és alkatrészek használatán át egymásra épülő lépéseken keresztül elvezet az egyszerű vezérlések megvalósításáig.
A cél a projekt 2 éves időszaka alatt az volt, hogy előálljon egy többnyelvű, összesen 24 részből álló, középiskolásoknak szánt elektronikai tananyag. Előzetesen előállt ezek alapját képező tervezett tartalomjegyzék, két tananyagrész mintája, valamint egy eszköz- és alkatrészlista. A kész tananyag egyik innovatív sajátossága, hogy minden egyes részletet gyakorlati példákkal támaszt alá, melyeket a diákok maguk is kipróbálhatnak.
A projekt során a tananyagot gimnazista diákok tesztelték a partnerintézmények szakmai felügyeletével. Az első 15 hónap során elkészült a tananyag első verziója, melyet közben a diákok teszteltek. Az utolsó 9 hónapban az akkorra már többszörösen iterált anyag angol nyelvű verziója is elkészült.
A teljes tananyag ingyenesen letölthető a projekt honlapjáról, amit a partnerség a megvalósítási időszak után is üzemeltetni fog.


Eredmények, ezek várható hatása, hosszú távú hasznosulás lehetősége:

A projekt leghangsúlyosabb eredménye az elkészült innovatív elektronikai tananyag. További eredmények még 4 összetett multiplikációs rendezvény (konzultációs- és információs napok, kiállítások), 1 nyári oktatási rendezvény, és az ezekről készült beszámolók, számos disszeminációs anyag.
A projekt közvetett eredményeként bővültek a résztvevő diákok készségei, képességei, tudása. Nem csak a projekt partnerei, hanem az összes oktatási szektor hozzáfér a tananyaghoz. A többnyelvűség lehetőséget teremt a felhasználásra az Európai Unió teljes területén. A tananyag segíti a diákok tudatos pályaválasztását. Több diák választ majd elektronikával kapcsolatos szakmát, és csökkenni fog azok száma, akik továbbtanulásuk során elhagyják a választott képzésüket.
Az igényfelmérés alapján készített számítás szerint akár évfolyamonként több, mint 8900 diák tarthatna igényt a magyar nyelvű elektronikai tananyagra, és akár 380 ezer EU területen élő diák az angol nyelvű tananyagra.
A első 8 tananyagrész olyan általános, és alapszintű ismereteket tartalmaz, melyek nem évülnek el, míg a további 16 tananyagrész olyan modern ismeretekre épül, amik miatt 10-15 évig számítanak majd kifejezetten hasznos tananyagnak.